„Брига о менталном здрављу за инклузивни развој заједнице“

Учесници Пројекта  ОШ“Јован Јовановић Змај“ из Хајдучице учествовали на свечаном отварању, одржаног 24. октобра 2019. у Check Inn Hotelu.

Циљеви пројекта:

  1. Укључивање заједнице у повећању приступа побољшаној заштити менталног здравља и образовању за децу у ризику или са поремећајима менталног здравља у пограничном подручју округа Тимиш, Румунија и Јужни Банат, Србија.
  2. Превенција појаве менталних поремећаја или отклањање њихових последица развијањем и пружањем специјализованих услуга интервенције и подршке за најмање 500 деце и њихове породице у регији Тимиш – Пландиште.