Јавне набавке

Позив за понуде за једнодневну екскурзију за школску 2023/2024. годину.

Позив за понуде за једнодневну екскурзију за школску 2022/2023. годину.

Одлука о измени уговора о јавној набавци добара – интерактивних табли са пројектором

Позив за понуде за екскурзију

Конкурсна документација за јавну набавку малих вредности, услуга ванлинијског превоза ученика ОШ “Јован Јовановић Змај” Хајдучица за 2020. годину.

Конкурсна документација за јавну набавку малих вредности, услуга ванлинијског превоза ученика ОШ “Јован Јовановић Змај” Хајдучица за 2019. годину.

Упутство за екскурзију

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку малих вредности, услуга ванлинијског превоза ученика ОШ “Јован Јовановић Змај” Хајдучица за 2018. годину.