У оквиру пројекта „Школа за 21. век“ у који је наша школа укључена током другог полугодишта школске 2018/2019, реализоване су активности у виду ликовне изложбе. Такође, отворен је литерарни конкурс на тему „Зашто КОМПОСТ?“, који ће трајати до краја реализације пројекта.

Школа се одлучила за тему компоста и разлагања органског отпада чије одлагање представља проблем са којим се школа суочава. У току пројекта ће ученици кроз низ активности научити доста тога о компосту као еколошком начину одлагања органског отпада.