У оквиру пројекта „Школа за 21. век“ у који је наша школа укључена током другог полугодишта школске 2018/2019, ученици су у сарадњи са наставницима додали материјал који ће се компостирати – суво лишће и грање.