Наставници ликовне културе и географије одржали су час међупредметне компетенције у 8. разреду. Наставна јединица је била “Београд”. Уводни део часа је прошао у игри Kahoot квиза, док је главни део часа протекао у цртању знаменитости града. Час је протекао у радној и активној атмосфери.