О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ БУДУЋИХ ПРВАКА!


Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица, за школску 2020/2021. годину обавити у времену од 01. априла 2020. до 31. маја 2020.

Према члану 18. Закона о основама система образовања и васпитања (”Сл.гл. РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/19 и 6/2020) у први разред се уписују деца рођена од 01.03.2013. године до 28.02.2014. год.

За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03.2014. до 01.09.2014.године. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2020. године.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља. Родитељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете, о чему подноси захтев изабраној школи (секретару школе) од 03.04.2020. Приликом уписа (предаје тpажених докумената и давања тражених информација) секретар заказује тестирање код психолога или педагога.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

1. Извод из матичне књиге рођених,
2. Потврда о здравственом стању детета,
3. Доказ о територијалној припадности школи,
4.Уверење (до издавања уверења – Потврда) Предшколске установе о похађању предшколског програма.

Лекарски прегледи обављаће се након окончања ванредног стања.
Документе под 1. и 3. ће прибавити школа из система е-уписа, при чему родитељи не морају долазити у школу.

Упис се врши код секретара школе у априлу месецу понедељком, средом и петком, а у мају месецу уторком и четвртком у периоду од 8 – 13 часова.
Можете се пријавити на мејл адресу школе os.hajducica@mts.rs или на телефон секретара школе 062/88-97-453.
О провери спремности деце за полазак у школу родитељи ће бити благовремено обавештени.

Директор школе
Мирослав Р. Маричић