Наставак промовисања Дечје недеље у ОШ „Јован Јовановић Змај”, у Хајдучици и Старом Лецу. Одржано спортско такмичење – штафетне игре и реализована ликовна радионица на тему „Шта ми треба да растем до неба”. Циљ данашњих активности, развој дечијег стваралаштва, креативности, као и бољег менталног и физичког здравља, тимског духа и ферплеја, је у потпуности остварен, на радост ученика.