Корелација предмета Биологија и слободне активност ученика на једносменском раду.У активностима су учествовали ученици од 5 – 8 разреда.