Мирослав Р. Маричић
Директор школе
Машински факултет Мостар - Конструктивни смер, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин - проф. технике и информатике
Валентина Давитковски
Шеф рачуноводства
Економски техничар
Гордана Маричић
Секретар школе
Дипл. правник
Вјерочка Марчек
Наставник разредне наставе
Мишо Храшко
Наставник разредне наставе
Вјерочка Златковић
Наставник разредне наставе
Снежана Ардељан
Наставник разредне наставе
Сања Брезичанин
Ликовна култура V-VIII
Драгана Леонтијевић
Професор хемије
Хемија VII-VIII
Бошко Маленовић
Професор српског језика
Српски језик V-VIII, Македонски језик са елементима националне културе I – VIII, Администратор сајта
Слађана Царин
Професор енглеског језика
Енглески језик I-VIII, Енглески језик - Друга шанса
Александар Стојановски
Професор физичког васпитања
Физичко васпитање V-VIII
Зоран Шипка
Наставник математике
Математика V-VIII, Дигитална писменост - Друга шанса, Администратор сајта
Синиша Лакичин
Свештеник
Верска настава I-VIII
Слађана Липтак
Професор разредне наставе
Библиотекар, Администратор сајта
Немет Татиана
Професор разредне наставе
Словачки језик I-VIII, Руски језик V-VIII, Грађанско васпитање V-VIII, Чувари природе VI, Администратор сајта  
Светлана Топалов
Професор руског језика
Руски језик VI
Мирјана Лазић
Професор биологије
Биологија V – VIII
Немања Цвитковац
Професор историје
Историја V – VIII, Српски језик - Друга шанса
Бојана Јовановић
Наставник техничког и информатичког образовања
Техничко и информатичко образовање
Драгана Вукомановић
Наставник разредне наставе
Влада Стојановић
Професор историје
Историја, Одговорно живљење у грађанском друштву, Основне животне вештине  
Марица Димитровски
Помоћни радник
Светлана Бачик
Помоћни радник
Даринка Кукуљ
Кувар
Милан Огризовић
Помоћни радник
Дејан Игић
Домар
Димитрије Ангеловски
Педагог
Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Дипломирани педагог
Јасмина Обрадовић
Српски језик - Друга шанса, математика - Друга шанса, андрагошки асистент
Денис Пинку
Физика VI - VIII
Ненад Вукадиновић
Георграфија V – VIII
Миљан Лабовић
Продужени боравак