Бошко Маленовић
Директор школе
Валентина Давитковски
Шеф рачуноводства
Економски техничар
Гордана Маричић
Секретар школе
Дипл. правник
Весна Ерцеговић Митровић
Психолог
Мишо Храшко
Наставник разредне наставе
Вјерочка Златковић
Наставник разредне наставе
Снежана Ардељан
Наставник разредне наставе
Сања Брезичанин
Ликовна култура V-VIII
Драгана Гутеша
Наставник хемије
Хемија VII-VIII
Жана Марјанов
Српски језик V-VIII,  
Слађана Царин
Професор енглеског језика
Енглески језик I-VIII  
Александар Стојановски
Професор физичког васпитања
Физичко васпитање V-VIII
Зоран Шипка
Наставник математике
Математика V-VIII, Дигитална писменост - Друга шанса, Администратор сајта
Синиша Лакичин
Свештеник
Верска настава I-VIII
Слађана Липтак
Професор разредне наставе
Библиотекар, Администратор сајта
Немет Татиана
Професор разредне наставе
   
Маја Мијаиловић
Наставник руског језика
Руски језик V-VIII
Мирјана Лазић
Професор биологије
Биологија V – VIII
Драгана Лепир
Професор историје
Историја V – VIII
Бојана Јовановић
Наставник техничког и информатичког образовања
Техничко и информатичко образовање
Драгана Вукомановић
Наставник разредне наставе
Влада Стојановић
Професор историје
Историја, Одговорно живљење у грађанском друштву, Основне животне вештине  
Ањичка Седљак
Помоћни радник
Светлана Бачик
Помоћни радник
Даринка Кукуљ
Кувар
Милан Огризовић
Помоћни радник
Дејан Игић
Домар
Димитрије Ангеловски
Педагог
Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Дипломирани педагог
Јасмина Обрадовић
Српски језик - Друга шанса, математика - Друга шанса, андрагошки асистент
Љубомир Ракић
Физика VI - VIII, Информатика и рачунарство V - VIII
Ненад Вукадиновић
Георграфија V – VIII