10. и 11.05.2024.године, викенд резервисан за едукацију.
У ОШ „Јован Стерија Поповић”, у Великој Греди, реализован је дводневни семинар у коме је учествовао наставни кадар ОШ „Јован Јовановић Змај”, из Хајдучице и домаћини, ОШ „Јован Стерија Поповић”, из Велике Греде.
Тема едукације је била: „Разоткривање конфликата у систему образовања и васпитања – Ко се боји вука још?”, а све у циљу јачања васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву.