Поред саветодавног рада са ученицима, наставницима и родитељима, учешћа у организовању стручног усавршавања, уписа ученика у први разред као и професионалне оријентације ученика, стручна служба ОШ „Јован Јовановић Змај” из Хајдучице, организује и реализује едукативне активности радионичарског типа са циљем да у сарадњи са другим профилима стручњака (учитељима, наставницима, директором) подстиче интерни развој и доприноси унапређењу рада и развоја наше образовне установе, чија су велика срећа ови стручни људи са еланом.

Стручна служба ОШ„Јован Јовановић Змај” из Хајдучице, обилује активностима реализованим у организацији педагога и психолога школе у којима врло радо учествују ученици оба циклуса школе. Професионализам, човечност и велика љубав према ђацима карактеришу ове дивне људе и старт су за сигуран пут напретка наше основношколске васпитно-образовне установе.
Браво!