Пројекти

Професионална оријентација

Пројекат Професионалне оријентације у нашој школи се спроводи у току последње четири школске године. Њиме су обухваћени ученици VII и VIII разреда. Радионице предвиђене пројектом спроводе разредне старешине и стручни сарадник, а у неке су укључени и родитељи.

Основни циљ пројекта јесте развијање способности младих да донесу и спроведу промишљену ваљану и самосталну одлуку о избору школе и занимања, као и да планирају каријеру и укључе се у свет рада.

Пројекат ПО у Србији спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ у партнерству са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Министарством омладине и спорта Републике Србије.

Друга шанса

У просторијама ОШ “Јован Јовановић Змај” у Хајдучици, одвија се настава за функционално образовање одраслих.

Настава се одвија у вечерњим часовима од 17 часова и подељена је у три циклуса. Први циклус обухвата полазнике првог, другог, трећег и четвртог разреда. Други циклус ученике петог и шестог разреда, а трећи чине полазници седмог и осмог разреда. Полазници су претежно ромске националности и у школу у Хајдучици долазе из насељених места, Маргита, Барице, Велики Гај и Пландиште. Школа им у складу са могућностима обезбеђује ужину најмање два пута седмично, а у сарадњи са Националном службом за запошљавање у Вршцу обезбеђује се путни трошак од места становања до школе.