18.10.2021.године, ОШ „Јован Јовановић Змај”, у Хајдучици, посетио је одред извиђача „Завичај 1093″ заједно са инструкторима Руско-српског хумантарног центра из Ниша. Наши посетиоци су на школском терену извели показну вежбу основних скаут ренџерских вештина на три радне тачке. Циљ данашњег пројекта, за који је Министарство заштите животне средине обезбедило средства, је био да се изврши скрининг обала и водотока канала ДТД у дужини од 300 км, од Бездана до Банатске Паланке, како би се проценило стање обале, стабилност, обраслост растињем, проходност итд. Уочена су критична места на којима се налазе препреке, опасне за могуће изливање и непроходност канала. Добијени подаци биће уцртани у карте. Техничку логистику (опрему, чамце, шаторе) обезбедио је Руско-српски хуманитарни центар из Ниша.
Ученици и наставници су уживали у реализованим активностима и можемо бити поносни што је наша школа укључена у овај значајан пројекат заштите животне средине.