25.04.2024. Матуранти ОШ „Јован Јовановић Змај“ из Хајдучице посетили су ОШ „Јован Стерија Поповић“, у Великој Греди и заједно са својим вршњацима присуствовали излагању представника школског центра „Никола Тесла“, из Вршца, који су осмацима одржали промоцију средње стручне школе. Током промоције истакнуто је да се ученици у току трогодишњег и четворогодишњег школовања оспособљавају за конкретна занимања. По завршетку школовања ученици стичу дипломе и знања, која им омогућавају да одмах почну да раде у приватним, државним или друштвеним предузећима или да започну сопствени приватни бизнис као и да упишу даље основне, специјалистичке или струковне студије. Примарни задаци школе су осавремењавање наставе применом савремених образовних технологија и оспособљавање ученика за коришћење савремених информационих технологија.