09.05.2023.године, у просторијама ОШ „Јован Јовановић Змај”, у Хајдучици, у организацији ПС Пландиште реализовано је едукативно предавање на тему вршњачког насиља, насиља путем инрернета као и на тему наркоманије.