Пољопривредна школа „Вршац“ у школској 2022/2023. години уписује следеће образовне профиле:

Пољопривредни техничар(дуално образовање)

Прехрамбени техничар(дуално образовање)

Туристичко-хотелијерски техничар

Оператер у прехрамбеној индустрији(дуално образовање)

Руковалац-механичар пољопривредне технике

Кувар

Конобар (дуално образовање)