14.05.2022. године, у ОШ „Јован Јовановић Змај”, у Хајдучици, реализована радна, ненаставна субота, предвиђена Годишњим планом рада школе. Ученици првог и другог циклуса су имали прилику да посете словачку етно кућу и да се упознају са обичајима и традицијом овог народа и некадашњим начином живота на овим просторима.