ОШ „Јован Јовановић Змај”, их Хајдучице у сарадњи са Саветом Месне заједнице Хајдучица и Удружењима Хајдучица, започели су са извођењем радова на јесењем одржавању јавних површина око објекта школе. Наиме, заједничким снагама приступило се акцији озелењавања и садње цвећа у кругу зграде наше школе.
Циљ ове акције, поред оплемењивања простора садницама украсног цвећа, свакако је и подизање свести код ученика о важности очувања животне средине као и о значају зелених површина.