Ученици првог циклуса ОШ „Јован Јовановић Змај”, из Хајдучице учествовали су на огледним часовима хемије и том приликом уживајући, стекли ново знање о хемијским реакцијама, о којима едукација следи у старијим разредима.