Због епидемије грипа обуставља се настава у периоду од 18.02.2019. до 24.02.2019. Настава 
почиње у понедељак 25.02.2019.
Такође се одлажу и сва општинска такмичења која су била заказана у суботу 23.02.2019. и недељу
24.02.2019