Обуставља се образовно васпитни рад у установама образовања и васпитања на територији Аутономне Покрајине Војводине због епидемије грипа, у периоду од 12. фебруара 2020. год. закључно са 21. фебруаром 2020. Настава почиње у понедељак, 24. фебруара 2020. године.

 

директор

Мирослав Р. Маричић, проф.