Обавештавамо вас да је под покровитељством Владе Републике Србије и Кабинета председнице Владе, марта 2021. године почела са радом Национална платформа „Чувам те“, као прва национална платформа за превенцију и заштиту од насиља у школама у Републици Србији.

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја је учествовало у процесу израде платформе која је успостављена са циљем координације и јачања интерсекторке сарадње надлежних институција у превенцији и сузбијању насиља, посебно вршњачког насиља. Такође, платформа је и алат који институцијама и грађанима помаже у борби против насиља које се дешава у установама образовања и васпитања. Национална платформа „Чувам те“ садржи сегменте који се односе на информисање и едукацију. У оквиру сегмента информисања налазе се информације о облицима насиља, препознавању и поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања у складу са званичним процедурама надлежних ресора. На платформи ће се континуирано објављивати едукативни материјали из области превенције и заштите од насиља који су намењени свим ученицима, родитељима и наставницима. Ученици ће моћи да похађају обуке које су доступне на платформи али уз претходну сагласност родитеља односно другог законског заступника, а  ускладу са Законом о заштити података о личности.  

Сви заинтересовани се могу више информисати прступом на саму платформу „Чувам те“ на следећем линку: https://cuvamte.gov.rs/