Визија наше школе је да постане модел образовно-васпитне установе која слави богатство различитости и мостове између различитих етничких заједница. Желимо школу коју ће ученици доживљавати као своју, која ће бити место њиховог свеобухватног и слободног развоја уз подршку и сарадњу стручних наставника и задовољних родитеља, који нас препознају као своје партнере и подршку у образовању и развоју њихове деце.