Мисија нам је стварање инклузивног окружења које подстиче мултиетничку сарадњу, поштовање различитости и развој индивидуалних потенцијала сваког ученика. Користећи искуства досадашње добре традиције и применом иновативних метода рада обезбеђујемо да се чиниоци образовно–васпитног процеса осећају задовољно и безбедно, уз међусобно разумевање, уважавање и поверење.