У матичној школи у Хајдучици као и у ИО Стари Лец обележен је Међународни дан толеранције у сарадњи са Црвеним крстом Пландиште.