Међународни дан борбе против вршњачког насиња обележава се сваке године, последње среде у фебруару месецу. 
У ОШ „Јован Јовановић Змај”, у Хајдучици, као и у подручном одељењу школе у Старом Лецу, 24.02.2021. у оквиру целонедељних активности обележили смо такозвани „Дан розих мајица”. Реализацијом превентивних активности, едукацијом о појму и врстама насиља и учешћем у радиоицама израде плаката „Стоп насиљу”, ученицима је указано на значај толеранције, емпатије, поштовања права и различитости, развијања сарадње и оснаживања за ненасилну комуникацију и решавање конфликата.