Препоруке  за превенцију COVID-19 и других респираторних инфекција у школској средини

 

Стручно упутство о организацији и реализацији образовно васпитног рада у основној школи у школској  2020/2021. години

Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе

Стручно упутство за организацију рада у ОШ