18.04.2024.године, у Гимназији „Борислав Петров Браца”, у Вршцу, одржана је обука од јавног интереса на тему „Кораци ка доброј примени електронских уређаја и ненасилној комуникацији у онлајн окружењу”.
Обуци су присуствовали, поред свих школа региона, директори, стручни сарадници и наставници ОШ„Јован Јовановић Змај”, Хајдучица и ОШ„Јован Стерија Поповић”, Велика Греда.
Овај едукатвни програм је реализован у организацији Педагошког завода Војводине, Нови Сад, са циљем унапређивања компетенција запослених у образовању за превенцију дигиталног насиља и пружању подршке ученицима.