Историјат школе

Хајдучица је прву школску зграду добила 1826. године саграђену на земљишту тадашње словачке државне школе. Словаци су овде имали своју прву школу, а први учитељ био је Јан Бењач. Школа у Хајдучици је имала подручно одељење. Доношењем Закона о основном образовању и васпитању Републике Србије, та Основна организација удруженог рада пререгистровала се у Основну школу “Доситеј Обрадовић” Пландиште, која је као таква радила до почетка школске 1995/1996. године. Издвајањем Основне школе у Великој Греди 05.09.1995. године и сада Основне школе “Јован Јовановиц Змај” из Хајдучице 01.01.1996. године Основна школа у Хајдучици поново постаје самостална школа која обухвата подручје насељених места Хајдучица, Стари Лец и Дужине.

Основна школа “Ј.Ј.Змај” има седиште у Хајдучици, Валентова 3 и организована је у два пункта: осморазредна школа у Хајдучици која обухвата ученике од I до IV разреда из Хајдучице и ученике од V до VIII разреда из Хајдучице,Старог Леца и Дужина,  други пункт је подручна школа у Старом Лецу која обухвата ученике од I до IV разреда из насељених места Старог Леца и Дужина. Зграда је лоцирана на погодном терену у близини парка и базена што представља погодност за спорт и рекреацију. Школска слава је Свети Сава која се прославља 27. јануара, сваке године.

Августа 1996. године Министарство Просвете именовало је за директора школе Огњановић Живорада. Школски простор у згради је током летњег распуста улагањем знатних средстава од стране Општине, радних организација и Месне заједнице реновиран и уредђен. Подови у ходницима су промењени, ламперијом обложени зидови,  ходници и учионице.

Година 1997/1998 – ова школска година се одвијала у изузетно тешкој материјалној ситуацији школе и запослених. Било је обуставе рада. Школа није радила од 04.-20. фебруара, али ови часови су надокнађени у данима суботе.

1998/1999-октобра месеца због одласка директора Живорада Огњановића у пензију пре истека мандата,школски одбор је за вршиоца дужности изабрао професора географије Влајка Раковића. Школа “Ј.Ј.Змај” у Хајдучици са одељењем у Старом Лецу броји 193 ученика.

24.03.1999. године Нато пакт је остварио претњу бомбардовањем. 2/3 годишњег програма рада је реализовано. Предавање је престало али су ученици и даље долазили на консултације. По данима је направљен распоред доласка наставника у школу. У међувремену је са једним бројем ученика изведена радна акција у предузећу ПДП “Хајдучица” у проредђивању шећерне репе.

1999/2000- 23.08.1999. наставничко веће је једногласно одлучило да се уведе информатика као изборни предмет. Наставник је Мирослав Маричић. Ђак генерције ове године је Јелена Радуловић .

У току школске 2000/2001 године школа у Хајдучици је у току лета попримила нови изглед. Учионице су преуређене и направљене су нове просторије.Ученик генерације ове школске године је Петар Радуловић.

Нова школска 2001/2002 година почела је 03.09.2001. школа је технички опремљена. 02.04.2002.- поводом промовисања комплета књига у издању издавачке куће “Драганић”, Добрица Ерић је одржао књизевне сусрете у све три основне школе у нашој општини. Ђак генерације ове године је Петар Милекић.

Школска 2002/2003 година почела је 02.09.2002. Укупан број ученика је био 169, од чега је 147 ученика похађало школу у Хајдучици, а 22 ученика у Старом Лецу.  04.11.2002. године у Зрењанину је одржан семинар “Школско развојно планирање”. На семинару између осталих школа се налазила и наша школа која је добила новчано средство. Ђак генерације ове године је Страхиња Маричић.

У школској 2003/2004 години укупно је уписано 168 ученика, 146 у Хајдучици и 22 у Старом Лецу. У току месеца децембра у нашој школи организован је хуманитарни концерт КУД-“Младост” Велика Греда за лечење глувонеме девојчице. Концерту су присуствовали запослени, ученици и мештани Хајдучице. Средином 2004. године опет је реновирана нашашкола, направљене су нове канцеларије и поправљен је кров фискултурне сале. Ђак генерације ове године је Нина Котник.

У школској 2004/2005 години уписано је 169 ученика, 144 из Хајдучице и 25 из Леца. Почетком школске године нашу школу је посетила министарка спорта и образовања Љиљана Чолић. Приликом посете упознала се са нашим плановима у даљем раду. Ово је први пут у историји наше школе да је посети министар просвете.

У школској 2005/2006 години уписано је укупно 169 ученика. У току школске године, школу су посетили гости из Словачке, места Калиново, директор школе Владимир Мело и свештеник Иван Муха.

Школске 2006/2007 године, укупан број ученика који похађају наставу је 155, од чега у матичној школи 131, а у издвојеном одељењу у Старом Лецу 24 ученика. 02.04.2007. године, специјално одељење из подручне школе у Старом Лецу, пресељено је у Хајдучицу, где је оспособљена учионица за њихове потребе.

У школској 2007/2008 години, у школу је уписано укупно 148 ученика, од чега у матичној школи у Хајдучици 131, а у подручној школи у Старом Лецу 17 ученика. Започето је реновирање фискултурне сале. Средства за реновирање фискултурне сале обезбедио је Покрајински секретаријат за образовање и културу, а један део ће финансирати школа из сопствених средстава.

У школској 2008/2009 години, уписано је укупно 137 ученика, од чега у матичној школи у Хајдучици 120, а у подручној школи у Старом Лецу 17 ученика. У Новембру су завршени радови на фискултурној сали. Прозори су замењени, постављени су рефлектори, сређен је паркет и сала је окречена. У Децембру замењени су прозори на предњој страни школе. Министарство за енергетику као и Општина Пландиште су финансирали овај пројекат.

Школске 2009/2010 године, уписан је укупно 141 ученик, од чега у матичној школи у Хајдучици 125 ученика, а у поручној школи у Старом Лецу 16 ученика. Део ученика и наставника посетио је ОШ “Јан Колар” у Селенчи, чији су представници били гости наше школе крајем Априла ове године.

Школске 2010/2011 године, уписано је укупно 140 ученик, од чега у матичној школи у Хајдучици 126 ученика, а у поручној школи у Старом Лецу 14 ученика. У Караташу код Кладова одржано је Републичко такмичење у малом фудбалу за ученице основних школа, на коме је екипа ОШ”Јован Јовановић Змај” освојила треће место.

Школске 2011/2012 године, уписано је укупно 129 ученика, од чега у матичној школи у Хајдучици 113 ученика, а у поручној школи у Старом Лецу 16 ученика. Нашој школи је одобрен пројекат Министарства просвете под називом “Друга шанса”, који се бави основним образовањем одраслих.

Школске 2012/2013 године, уписано је укупно 122 ученика, од чега у матичној школи у Хајдучици 107 ученика, а у поручној школи у Старом Лецу 15 ученика. У оквиру програма “Промоција хуманих вредности” ученици четвртог разреда ОШ “Јован Јовановић Змај” из Хајдучице, припремили су и реализовали позоришну представу “Шумска прича”. Овом представом Црвени крст Пландиште и ОШ “Јован Јовановић Змај” из Хајдучице представили су се на Националној смотри позоришних представа у Београду, у СЦ “Шумице”.

Школске 2013/2014 године, уписано је укупно 122 ученик, од чега у матичној школи у Хајдучици 107 ученика, а у подручној школи у Старом Лецу 15 ученика.

Школске 2015/2016 године, уписано је укупно 125 ученика, од чега у матичној школи у Хајдучици 107 ученика, а у подручној школи у Старом Лецу 15 ученика.

Школске 2016/2017 године, уписано је укупно 91 ученик, од чега у матичној школи у Хајдучици 79 ученика, а у подручној школи у Старом Лецу 12 ученика.

Школске 2017/2018 године, уписано је укупно 82 ученика, од чега у матичној школи у Хајдучици 71 ученик, а у подручној школи у Старом Лецу 11 ученика.

Школске 2018/2019 године, уписано је укупно 74 ученика, од чега у матичној школи у Хајдучици 60 ученика, а у подручној школи у Старом Лецу 14 ученика.