24.02.2022., у ОШ „Јован Јовановић Змај”, у Хајдучици као и у ИО школе у Старом Лецу, обележен је Међународни дан борбе против вршњачког насиља под називом „Дан розих мајица.” Овај веома значајан датум обележава се широм света, последње среде у фебруару. Ученици су учествујући у реализацији организованих разноликих активности упознати са поводом за почетак обележавања Међународног дана розих мајица. Промовисање превенције и заштите деце и ученика од дискриминације и насиља потребно је ради указивања на значај толеранције, емпатије, поштовања права и различитости, развијање сарадње и оснаживање за ненасилну комуникацију. У то име на часу физичког васпитања организовано је такмичење у играма спретности као одговор на поштовање различитости и фер игру. На једносменском раду са психологом реализована је и радионица „Лепе и ружне речи” са ученицима првог циклуса, а ученици другог циклуса учествовали су у радионици са педагогом под називом „Одговор на насиље.”