06.06.2024. у ОШ „Јован Јовановић Змај“, у Хајдучици, реализована је трибина, обука за запослене у настави на тему: „Вршњачко насиље – превенција, препознавање и интервенција“. Трибини су присуствовале колеге из ОШ „Јован Стерија Поповић“, из Велике Греде. Предавачи су на занимљив начин и са мноштвом примера обновили карактеристике вршњачког насиља, школску превенцију, постојећу праксу рада на смањењу истог, као и примену интерактивних мера и активности на различитим нивоима школског функционисања у циљу безбедности деце у школи.