У ОШ „Јован Јовановић Змај”, у Хајдучици реализована је настава у виду предавања о више актуелних тема које се тичу ученика основношколског узраста. Једна од њих је била безбедност деце на интернету у организацији СУП Пландиште, као и учешће ученика у презентацији и осталим едукативним садржајима, а све у циљу скретања пажње ученицима на предности и недостатке коришћења итернета.